МАЗЗ

Нови земјоделски технологии во современото земјоделство

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Иновациите се поважни во современото земјоделство отколку кога било досега. Индустријата како целина се соочува со огромни предизвици, од зголемувањето на трошоците за снабдување, недостигот на работна сила и промените во преференциите на потрошувачите за транспарентност и одржливост. Се повеќе … Продолжува

Технологии кои ја менуват земјоделската индустрија

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Земјоделството е една од најстарите професии во светот. Затоа е лесно да се превиди улогата на иновативни технологии во земјоделството ако не сте вклучени во индустријата. Сепак, земјоделците всушност ги користат новите иновации многу доследно. Тие често усвојуваат нови технологии … Продолжува

Современото земјоделство и неговите придобивки – трендови, импликации и перспектива

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Перспективи Одредени студии неодамна,  прикажаа нагорен тренд на движења во земјоделската индустрија, почнувајќи од користење на напредна алатки до техники кои резултираат во ефикасно, одржливо опкружување и подобра достапност на храна. Голем бројн на глобални трендови влијаат врз одржливоста на … Продолжува

Може ли дигиталната револуција да го трансформира земјоделството?

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Што е дигиталната револуција? Дигиталната револуција се дигиталните промени донесени во областа на компјутерската и комуникациската технологија. Дигиталната револуција се карактеризира со брза промена во употребата на аналогна и механичка технологија кон употреба на дигитална електроника, Дигиталната револуција се карактеризира … Продолжува

Одржана првата седница на новиот Управен одбор на МАЗЗ во Велес

објавено во: Новости | 0

Управниот одбор на Македонската асоцијација на земјоделски задруги на 24.07.2020 година (петок) во хотел Гардениа, Велес ја одржа својата прва седница на која присуствуваа  8 од вкупно 9 члена на УО. Седницата на Управниот одбор ја водеше Претседателот на МАЗЗ, … Продолжува

Резултати од Вонредно изборно Собрание на МАЗЗ

објавено во: Новости | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги ги објавува резултатите од Вонредното Изборно Собрание кое се одржа на 17.07.2020 година во Велес. На Вонредното Изборно Собрание се бираше новото раководство на организацијата кое во наредните 4 години има мандат да раководи со … Продолжува

Одржани 5 фокус групи за состојбата на жените во земјоделството

објавено во: Новости | 0

Во рамки на проектот “Бизнис План 2019-2020” имплементиран од Македонска асоцијација на земјоделски задруги а финансиран од Европската Унија, се спроведоа 5 фокус групи со жени од рурални средини – членки на земјоделски задруги и жени кои се директно инволвирани … Продолжува

Одржана обука за заштита од пестициди во земјоделството

објавено во: Новости | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги на 10 јули во хотел Сириус, Струмица одржа обука на тема: Важноста на загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на животната средина. Целта на обуката беше претставниците на земјоделски задруги од регионот – членки … Продолжува