МАЗЗ

Прирачник за формата и начинот на економско здружување во земјоделството

објавено во: Публикации | 0

Како дел од Годишниот план за работа на ЗМАЗЗ, Прирачникот за формата и начинот на економско здружување во земјоделството е изготвен во рамки на Институционалниот грант од Цивика Мобилитас програмата финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за … Продолжува