МАЗЗ

Објавени 2 Прирачника за подобрено производство и квалитет на јаболко и пиперка

објавено во: Новости, Публикации, Ресурси | 0

Со задоволство споделуваме дека Здружение Македонска асоцијација на земјоделските задруги (MAЗЗ), во рамките на проектот за Подобрено производство и квалитет на одбрано овошје и зеленчук кој се реализираше преку Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project финансиски поддржан од страна … Продолжува

Прирачник за формата и начинот на економско здружување во земјоделството

објавено во: Публикации | 0

Како дел од Годишниот план за работа на ЗМАЗЗ, Прирачникот за формата и начинот на економско здружување во земјоделството е изготвен во рамки на Институционалниот грант од Цивика Мобилитас програмата финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за … Продолжува