МАЗЗ

Прирачник за формата и начинот на економско здружување во земјоделството

објавено во: Публикации | 0

Како дел од Годишниот план за работа на ЗМАЗЗ, Прирачникот за формата и начинот на економско здружување во земјоделството е изготвен во рамки на Институционалниот грант од Цивика Мобилитас програмата финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за … Продолжува

Прв електронски информативно-едукативен билтен на МАЗЗ

објавено во: Е-Билтени | 0

Почитувани, чест ни е со вас да го споделиме првото издание на електронскиот информативно-едукативен билтен на МАЗЗ, што воедно е и една од активностите во проектот “Бизнис План 2019-2020” имплементиран од МАЗЗ, а финансиран од Европската Унија. Превземи: Информатор 1