МАЗЗ

Објавени 2 Прирачника за подобрено производство и квалитет на јаболко и пиперка

објавено во: Новости, Публикации, Ресурси | 0

Со задоволство споделуваме дека Здружение Македонска асоцијација на земјоделските задруги (MAЗЗ), во рамките на проектот за Подобрено производство и квалитет на одбрано овошје и зеленчук кој се реализираше преку Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project финансиски поддржан од страна … Продолжува

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЖЕНСКА РАБОТНА ГРУПА (ЖРГ) ПРИ МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

објавено во: ЖРГ при МАЗЗ | 0

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ БР.1: Зајакнување на интерното партнерство и соработка помеѓу жените во земјоделските задруги преку зголемување на мотивацијата за вклучување на жени во земјоделски задруги

Стратегија за вмрежување на жени-членки во земјоделски задруги во рамки на Македонска асоцијација на земјоделски задруги (МАЗЗ)

објавено во: ЖРГ при МАЗЗ | 0

Изработката на Стратегијата за вмрежување на Македонската асоцијација за земјоделскизадруги конкретно на Женската работна група креирана во рамки на организацијата запериодот 2022- 2024 произлезе како резултат на потребите од активностите предвидени воГодишниот план за работа на организацијата.