МАЗЗ

Нови земјоделски технологии во современото земјоделство

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Иновациите се поважни во современото земјоделство отколку кога било досега. Индустријата како целина се соочува со огромни предизвици, од зголемувањето на трошоците за снабдување, недостигот на работна сила и промените во преференциите на потрошувачите за транспарентност и одржливост. Се повеќе … Продолжува

Технологии кои ја менуват земјоделската индустрија

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Земјоделството е една од најстарите професии во светот. Затоа е лесно да се превиди улогата на иновативни технологии во земјоделството ако не сте вклучени во индустријата. Сепак, земјоделците всушност ги користат новите иновации многу доследно. Тие често усвојуваат нови технологии … Продолжува

Современото земјоделство и неговите придобивки – трендови, импликации и перспектива

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Перспективи Одредени студии неодамна,  прикажаа нагорен тренд на движења во земјоделската индустрија, почнувајќи од користење на напредна алатки до техники кои резултираат во ефикасно, одржливо опкружување и подобра достапност на храна. Голем бројн на глобални трендови влијаат врз одржливоста на … Продолжува

Може ли дигиталната револуција да го трансформира земјоделството?

објавено во: Модерно земјоделство | 0

Што е дигиталната револуција? Дигиталната револуција се дигиталните промени донесени во областа на компјутерската и комуникациската технологија. Дигиталната револуција се карактеризира со брза промена во употребата на аналогна и механичка технологија кон употреба на дигитална електроника, Дигиталната револуција се карактеризира … Продолжува