Дел од атмосферата на завршната конференција на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ – 22.10.2021


Одржана првата седница на новиот Управен одбор на МАЗЗ во Велес – 24.07.2020


Резултати од вонредно Изборно Собрание на МАЗЗ – 17.07.2020


Одржани 5 фокус групи за состојбата на жените во земјоделството и предизвиците со кои се соочуваат, Пробиштип, Свети Николе, Валандово, Гевгелија, Струмица – 07.07.2020; 14.07.2020


Одржана обука за заштита од пестициди во земјоделството – 10.07.2020


Одржана втора седница на редовно Годишно Собрание на МАЗЗ во 2020 год. – 18.02.2020


Одржана седница на редовно Годишно Собрание на МАЗЗ – 29.01.2020


Потпишани договори за финансиска поддршка (ЕУ грантови) за земјоделски задруги – 25.11.2019


Меѓународен ден на задруги 2019 – 06.07.2019


Годишно Собрание на МАЗЗ – 06.07.2019


Регионална конференција на задруги 2018 – 21/22.04.2018


Меѓународна конференција на Задружните сојузи од регионот, Белград – 26.11.2017


Работилница за земјоделски задруги задруги-членки на МАЗЗ во рамките на проектот ”Да изградиме кооперативно општество” Велес – 16.11.2017


Започнување на првите активности на проектот “Да изградиме кооперативно општество” поддржан од Civica Mobilitas – 21.09.2017


Меѓународен ден на задруги 2017 – 07.07.2017


Регионална конференција на задруги 2015 – 24.02.2015


Меѓународен ден на задруги 2013 – 06.07.2013


Одржана Меѓународна конференција на кооперативите на Балканот – 04.07.2013


Меѓународен ден на задруги 2012 – 07.07.2012