Македонска асоцијација на земјоделски задруги

ул. Јордан Мијалков бр.38/1
1000 Скопје Македонија

mazz@mazz.mk
www.mazz.mk

тел: 02 3 141 830
моб 1: 070/290-853
моб 2: 070/290-841