Македонска асоцијација на земјоделски задруги

ул. Јордан Мијалков бр.38/1
1000 Скопје Македонија

mazz@mazz.mk
www.mazz.mk

моб 1: 078/421-536
моб 2: 072/273-567