МАЗЗ

Документација за поднесување на кандидатури за членови на Управен, Надзорен одбор и Претседател на ЗМАЗЗ.

објавено во: Повици | 0

Апликативните формуларите за номинирање на кандидати за членови на Управен, Надзорен одбор и Претседател на Македонската асоцијација на земјоделски задруги, како и изјавите за согласност на кандидатот и за нечленување во извршен орган на политичка партија, може да ги превземете … Продолжува

Повик за ангажман на консултанти за изработка на прирачник за влијанието на климатските промени во земјоделството

објавено во: Повици | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги објавува јавен повик за ангажман на консултанти за изработка на прирачник за влијанието на климатските промени во земјоделството и како земјоделските задруги да се справат со влијанието од промените. За повеќе детали во однос на … Продолжува

Повик за ангажман на консултант/компанија за снимање и пост-продукција на две кратки промотивни видеа

објавено во: Повици | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги објавува повик за ангажман на консултант или компанија за снимање и пост-продукција на две кратки промотивни видеа. За повеќе детали во однос на ангажманот и како да аплицирате, ве молиме превземете го повикот за ангажман.

Повици

објавено во: Повици | 0

Отворени Повици за ангажман на повеќе консултанти за потребите на Македонската асоцијација на земјоделски задруги Македонската асоцијација на земјоделски задруги отвори 5 повици за ангажман на повеќе консултанти за спроведување на активностите од Бизнис планот 2019-2020 на МАЗЗ. Деталите во … Продолжува