МАЗЗ

Документација за поднесување на кандидатури за членови на Управен, Надзорен одбор и Претседател на ЗМАЗЗ.

објавено во: Повици | 0

Апликативните формуларите за номинирање на кандидати за членови на Управен, Надзорен одбор и Претседател на Македонската асоцијација на земјоделски задруги, како и изјавите за согласност на кандидатот и за нечленување во извршен орган на политичка партија, може да ги превземете … Продолжува

Повик за ангажман на консултанти за изработка на прирачник за влијанието на климатските промени во земјоделството

објавено во: Повици | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги објавува јавен повик за ангажман на консултанти за изработка на прирачник за влијанието на климатските промени во земјоделството и како земјоделските задруги да се справат со влијанието од промените. За повеќе детали во однос на … Продолжува

Повик за ангажман на консултант/компанија за снимање и пост-продукција на две кратки промотивни видеа

објавено во: Повици | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги објавува повик за ангажман на консултант или компанија за снимање и пост-продукција на две кратки промотивни видеа. За повеќе детали во однос на ангажманот и како да аплицирате, ве молиме превземете го повикот за ангажман.

Повици

објавено во: Повици | 0

Отворени Повици за ангажман на повеќе консултанти за потребите на Македонската асоцијација на земјоделски задруги Македонската асоцијација на земјоделски задруги отвори 5 повици за ангажман на повеќе консултанти за спроведување на активностите од Бизнис планот 2019-2020 на МАЗЗ. Деталите во … Продолжува

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

објавено во: Повици | 0

Почитувани, Ве известуваме за важни измени кои се однесуваат на Повикот бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги: – Рокот за доставување пријави е продолжен до 30.04.2020 година до 16.00 часот. – Индикативното времетраење за реализација на инвестицијата е … Продолжува

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

објавено во: Повици | 0

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од Европската Унија, ги поканува подобните земјоделски задруги да учествуваат на „Повикот за финансиска поддршка на земјоделски задруги“ бр. 1/ЗАМ/2020. Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните регистри … Продолжува

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

објавено во: Повици | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од Европската Унија, ги поканува подобните земјоделски задруги да учествуваат на „Повикот за финансиска поддршка на земјоделски задруги“ бр. 1/ЗАМ/2020. Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните … Продолжува

Повик за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги

објавено во: Повици | 0

Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги Техничка поддршка – прва фаза Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства … Продолжува