МАЗЗ

Информација за потребната документација за поднесување на кандидатури за управувачки структури во ЗМАЗЗ

објавено во: Новости | 0

Документација за поднесување на кандидатури за членови на Управен и Надзорен одбор на ЗМАЗЗ како и формуларите за номинирање на кандидати за членови на Управен и Надзорен одбор на ЗМАЗЗ, изјавата за согласност на кандидатот и изјавата за нечленување во … Продолжува

Соопштение за членките на Македонската асоцијација на земјоделски задруги

објавено во: Новости | 0

Согласно член 42 од Статутот на Македонската асоцијација на земјоделски задруги (ЗМАЗЗ) и член 4, став 3 од Правилникот за избор и отповикување на членови на Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор и Претседател на Македонската асоцијација на земјоделски задруги, на … Продолжува