Промовиран Прирачник за подобрено производство и квалитет на пиперка

објавено во: Новости | 0

На 8-ми Ноември (среда) во х.Сириус во Струмица беше промовиран Прирачникот за подобрено производство и квалитет на пиперка кој беше изработен во рамките на проектот за Подобрено производство и квалитет на одбрано овошје и зеленчук кој се реализираше преку Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project а финансиски поддржан од страна на USAID. Автор на Прирачникот за подобрено производство и квалитет на пиперка е реномираниот професор на Земјоделскиот факултет во Штип г-дин Душан Спасов (Катедра за заштита на растенијата и животната средина)

Прирачникот беше дизајниран за да се:

▪️ Помогне на фармерите подобро да ги разберат и усвојат еколошките практики,

▪️ Обезбедат практични насоки за одржливи методи на земјоделско производство,

▪️Постават основни стандарди за квалитет за производство на пиперка.

За фармерите, дополнително овој прирачник нуди вредни совети за приспособување на нивните практики за да одговараат на задружниот модел кој е истакнат како ефикасен начин за брзо прилагодување на методите за унапредено и конкуретно производството на пиперка.

Прирачникот е достапен за преземање на повеќе јазици, вклучувајќи македонски и српски: https://shorturl.at/lNS69