Резултати од Вонредно изборно Собрание на МАЗЗ

објавено во: Новости | 0

Македонската асоцијација на земјоделски задруги ги објавува резултатите од Вонредното Изборно Собрание кое се одржа на 17.07.2020 година во Велес. На Вонредното Изборно Собрание се бираше новото раководство на организацијата кое во наредните 4 години има мандат да раководи со организацијата. Во прилог е списокот на новоизбраните членови на Управен одбор, Надзорен одбор и Претседател:

Управен одбор:
1. Моме Младеновски – ЗЗ Екоовчеполка
2. Ѓорги Арнаудов – ЗЗ Јужен Бисер Плус
3. Ѓорѓи Ивановски – ЗЗ Преспанка Преспанско јаболче
4. Снежана Николова – 33 Агродорф
5. Петар Петров – ЗЗ Агро-клуб Имиџ
6. Менде Трајковски – ЗЗ Нектар БТ
7. Ана Лабор – ЗЗ Бест оф Преспа
8. Ѓорги Хаџи-Котаров – ЗЗ Органски зрак

Надзорен одбор:
1. Митко Николов – ЗЗ Агроделта
2. Боги Удавалиев – ЗЗ Бојмија
3. Николчо Колев – ЗЗ Земјоделско машинска кооператива – Услужна
4. Васе Јовановски – ЗЗ Агро Лозово
5. Африм Сулејмани – ЗЗ Аграрен Блок 2013

Претседател на МАЗЗ:
1. Менде Ивановски – ЗЗ Ресгруп

Погледнете фотографии