Реобјавен повик за доделување на техничка поддршка за помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи

објавено во: Новости | 0

CARE International во моментот го спроведува проектот „Поддршка за поконкурентно и одржливо земјоделство во Северна Македонија“, финансиран од Државната канцеларија на западната германска покраина Северна Рајна-Вестфалија. Општата цел на проектот е постигнување на поголема одржливост на задружниот сектор во Северна Македонија. Како дел од активностите од проектот, доделуваат техничка поддршка за помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи односно за покривање на трошоци за изработка на елаборати и спецификации за регистрација и заштита на називот на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет.

Повеќе информации на следниот линк: