Придобивки и бенефити од здружено делување во земјоделството – ЗЗ “Рекански фармер”, Маврово Ростуше

објавено во: Новости | 0

ЗЗ “Рекански фармер” во Аграр на МРТ (последните 19 минути)

http://play.mrt.com.mk/play/47528?fbclid=IwAR2Jhf8pFQsMoG-AQjR4i0YPK58HtY9CoEEu6zVkTKQtz_iXPGooDHQ6n54