ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2021 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020)

објавено во: Новости | 0

ЗМАЗЗ го информира своето членство дека започнат е подготвителниот рок за прибирање на документација за повикот што следи за мерка 7 – Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси од ИПАРД II програмата. Со оваа мерка се опфатени инвестиции во : 1. Алтернативно земјоделско производство,2. Инвестиции во производство на прехрамбени производи и пијалоци⚪Инвестици во производство на не-прехрамбени производи, 3. Инвестиции во занаетчиски дејности, 4. Инвестиции во обезбедување на услуги во земјоделството, 5. Инвестиции во услуги за руралното население, 6. Инвестиции во рурален туризам ИПАРД програмата покрива 6️⃣5️⃣% од прифатливите трошоци за реализација на инвестициите од оваа мерка.Рокот за подготовка трае 30 дена по што Агенцијата подготвува и објавува јавен повик. 📢Повеќе инфо на 👇www.ipardpa.gov.mkhttps://ipard.gov.mk/mk/pocetna/