Објавени 2 Прирачника за подобрено производство и квалитет на јаболко и пиперка

објавено во: Новости, Публикации, Ресурси | 0

Со задоволство споделуваме дека Здружение Македонска асоцијација на земјоделските задруги (MAЗЗ), во рамките на проектот за Подобрено производство и квалитет на одбрано овошје и зеленчук кој се реализираше преку Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project финансиски поддржан од страна на USAID, неодамна објави сеопфатни и прирачници за подобрување на производството и квалитетот на јаболка и пиперка.

Прирачниците се дизајнирани за да се:

▪️ Помогне на фармерите подобро да ги разберат и усвојат еколошките практики,

▪️ Обезбедат практични насоки за одржливи методи на земјоделско производство,

▪️Постават основни стандарди за квалитет за производство на јаболко и пиперка.

За фармерите, овие прирачници нудат вредни совети за приспособување на нивните практики за да одговараат на задружниот модел кој е истакнат како ефикасен начин за брзо прилагодување на методите за унапредено и конкуретно производството на пиперка и јаболко.

Прирачниците се достапни за преземање на повеќе јазици, вклучувајќи македонски и српски: https://shorturl.at/lNS69