Објавен Јавниот повик за поддршка на задругите

објавено во: Новости | 0

📌Програмата за поддршка на развојот на земјоделските задруги за 2023 година е нова програма, која за прв пат е донесена оваа година и со нејзиното спроведување се очекува системско подобрување на работењето на земјоделските задругите и развој на задругарскиот сектор со зголемување на нивната пазарна конкурентност.
📌Земјоделските задруги ќе си го најдат своето место во секторот, ќе се создадат силни задруги кои ќе бидат пример за добра пракса.

👇
Сите информации достапни се на следниов линк: https://bit.ly/45aAmhE