Нацрт – Стратешкиот план за развој на земјоделските задруги (2022-2028) е достапен за вашите коментари

објавено во: Новости | 0

Новата стратегија „Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)“ објавена е на веб страната на МЗШВ и достапна за јавноста.

Визијата на стратегијата е да се создаде подобра иднина во која земјоделските задруги ќе можат да ги подобрат своите економски резултати и да го засилат своето социјално влијание без да го зголемат својот еколошки отпечаток.Ова ќе се постигне со одделување на економскиот раст од еколошкото влијание и негово поврзување со социјалното влијание.Иновациите и технологијата ќе играат клучна улога за постигнување на целите на стратегијата.

Во рок од 7 дена сите релевантни чинители и засегнати страни може да достават свои забелешки и коментари на слениве маил адреси:

stojan.gacov@mzsv.gov.mk

elena.novacka@mzsv.gov.mk

aleksandar.mitrevski@mzsv.gov.mk

a.g@mzsv.gov.mk